Fordi der skal være rent vand til alle

Verdensmål nr. 6 handler bl.a. om at forvalte vandressourcerne på en bæredygtig måde.

Vi skal blive bedre til at reducere vores vandforbrug, indsamle og anvende regnvand, behandle vores spildevand samt beskytte de naturområder, hvor vandet kommer fra.

På VINGSTED udfolder vi det ved at: 

  • Vi har en holdning til anvendelsen af rent vand på VINGSTED, som gennemsyrer alle beslutninger og vores adfærd
  • Vi indgår partnerskaber med vores leverandører omkring reduktion af vandforbrug
  • Vi reducerer madspild, fordi produktion af mad kræver meget vand

FN's 17 verdensmål - sidste nye tiltag her

FN17-6b.jpg
FN17-6d.jpg
FN17-6e.jpg