Fordi I og vi vil have kompetente medarbejdere

Verdensmål nr. 4 handler bl.a. om, at antallet af unge og voksne med relevante kvalifikationer, herunder tekniske og håndværkmæssige færdigheder, skal øges.

Dette gør livslang læring mulig og skaber anstændige arbejdsplaner for den enkelte.

På VINGSTED udfolder vi det ved at: 

  • Skabe unikke rammer både ude og inde for kundernes og VINGSTED' læring og udvikling
  • Tilbyde livslang læring via løbende kompetenceudvikling/uddannelse til alle medarbejdere
  • Ansætte mennesker med særlige behov og udvise rummelighed i arbejdsstyrken på VINGSTED
  • Kvalificere personalet til forskellige arbejdsprocesser
  • Ansætte elever i alle afdelinger

FN's 17 verdensmål - sidste nye tiltag her

 

FN17-4b.jpg
FN17-4a.jpg
FN17-4d.jpg