Vi værner om naturen og miljøet

Verdensmål nr. 12 handler om bl.a. om at sikre en bæredygtig fremtid ved at ændre vores ressourceforbrug og -produktion.

Vi ser bl.a. overskydende mad som en ressource og forsøger kontiuerligt at reducere vores madspild. Vi bekæmper madspild ved at være tilmeldt ToGoodToGo. Samtidig håndterer vi alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde.

På VINGSTED udfolder vi det ved at:

  • Natur, miljø og ny klimalov tænkes ind i alle beslutningsprocesser
  • Dyrevelfærd og bæredygtighed indgår i alle beslutninger vedrørende indkøb og produktion
  • Vi optimerer løbende vores el- og vandforbrug samt affaldssortering 

FN's 17 verdensmål - sidste nye tiltag her

FN17-12b.jpg
FN17-12c.jpg
FN17-12d.jpg