Den fleksible løsning

Hybridmøde er betegnelsen for et møde, hvor I kombinerer den del af mødet, der finder sted face-to-face med en virtuel komponent.

Dette kunne fx være, at I har samlet nogle deltagere i ét af VINGSTEDs mødelokaler og samtidig har en oplægsholder og/eller øvrige deltagere med fra en eller flere andre lokationer via et teknisk set-up, der gør, at alle kan se og høre hinanden.

VINGSTED har optimeret den digitale oplevelse med mikrofoner, højtalere, skarpere billeder på skærmen og en forbedret internetforbindelse.

I samarbejde med jer finder vi frem til den bedste løsning for lige netop jeres arrangement.