Bæredygtighed

Målsætning

VINGSTED vil bidrage positivt til at skabe en ansvarlig holdning til beskyttelse af miljøet omfattende vores medarbejdere, gæster og omgivelser. Dette sker i balance med fastholdelse og styrkelse af vores konkurrenceevne, hvor vi vil nedbringe miljøpåvirkningerne fra vore processer og aktiviteter.

Vi vil videreudvikle den eksisterende energistyring med henblik på stadig bedre udnyttelse af den indkøbte energi. Vi forpligter os til at gennemføre løbende forbedringer i relation til miljøforhold, ligesom vi forpligter os til at forebygge forurening.

VINGSTED lever som minimum op til "The Green Key"s obligatoriske og tidsobligatoriske kriterier. Herudover arbejdes der mod højere miljømæssige standarder for hele tiden at reducere den miljøpåvirkning, som VINGSTEDs produktion forårsager.

VINGSTED føler et stort ansvar for at reducere udledningen af CO2, samt kildesortering af alle affaldsprodukter, således at så meget som muligt genanvendes.

Det generelle ressourceforbrug på VINGSTED søges reduceret, og miljømæssige aspekter inddrages ved samhandel med VINGSTEDs kunder og leverandører.

VINGSTED søger til stadighed et konstruktivt samarbejde og dialog med offentlige myndigheder, og vi forsøger aktivt at inddrage medarbejderne i miljøarbejdet.

Bæredygtige møder /CSR krav Statsaftale

VINGSTED opfylder CSR-kravene i Statsaftalerne, som b.la. er:

 • Opfylder miljøkravene for mærkeordningen "The Green Key"
 • Gør gæsterne opmærksomme på, hvordan de kan minimere hotellets miljøbelastning
 • Sæber og shampoo opfylder kriterier fra hhv. mærkeordningen "Blomsten" og "Svanen"
 • Lyskilder er energiklasse A
 • Ventilation i konferencelokaler er behovsstyret

 

Indsatsområder og handlingsplaner

Indsatsområderne med tilhørende handlingsplaner omfatter:

 • kildesortering af affald
 • elforbrug
 • varmeforsyning
 • vask
 • rengøringsmidler
 • vandforbrug
 • engangsartikler
 • indeklima
 • råvarer

 

Kildesortering af affald

Følgende emner sorteres og afleveres til genbrug:

 • Papir og pap sorteres og afleveres til genbrug.
 • Klart glas afleveres til genbrug
 • Alle vinflasker og lignende afleveres til genbrug
 • Porcelæn afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Returflasker afleveres til genbrug
 • Organisk affald afhentes og oparbejdes af Daka.
 • Metal og dåser afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Flamingo returneres til leverandører
 • Plastdunke returneres til leverandører eller samles og afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Farligt affald (lysstofrør, sparepærer, kemikalierester, maling og lignende) afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Batterier afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Kaffegrums og øvrigt grønt affald komposteres
 • Restaffald afleveres til forbrænding


Solenergi

VINGSTED har investeret i et solcelleanlæg i Italien, hvor VINGSTEDs andel udgør 10% af anlægget, svarende til 337.000 kWh. Denne investering er med til at reducere VINGSTEDs samlede CO2 udledning væsentligt.


Elforbrug

Det forholdsmæssige elforbrug søges løbende reduceret. Når der indkøbes nye ventilationsanlæg eller andre motorer, køleskabe, frysere og andet inventar, som bruger strøm, indkøbes de mest energirigtige anlæg.

Udviklingen i elpærer og andre lyskilder følges kontinuerligt, således der løbende sker udskiftning til mere energieffektive lyskilder. Der udskiftes til energisparepærer overalt, hvor det er muligt.

Der er etableret nøglesluk på de fleste hotelværelser, og der arbejdes på, at alle værelser indenfor en kortere årrække får nøglesluk.

Der er opsat bimålere udvalgte steder på VINGSTED, således at elforbruget løbende overvåges, og uhensigtsmæssigheder i elforbruget opdages og elimineres.


Varmeforsyning

Varmeanlægget på VINGSTED styres via et CTS anlæg, bortset fra Sal B. Dette betyder, at der er varme på de faciliteter, som er i brug, og varmen sænkes for lokaler og værelser, som ikke benyttes. Ved alle ombygninger og renoveringer søges isoleringsværdien forbedret på VINGSTED.

Der er opsat bimålere udvalgte steder på VINGSTED, således at varmeforbruget løbende overvåges, og uhensigtsmæssigheder i varmelforbruget opdages og elimineres.

VINGSTED opvarmes af et træpillefyr, hvorfor opvarmningen er CO2 neutral.

Rengøringsmidler

Alle rengøringsmidler, VINGSTED anvender, lever op til de krav, som "The Green Key" stiller.

Rengøringsmidlerne er svanemærkede og dermed biologisk nedbrydelige. Alle medarbejdere i rengøringsafdelingen undervises i korrekt brug og dosering af rengøringsmidler. Der anvendes microfiber klude, som stort set ikke kræver vand.

Der anvendes ikke håndsæbe og hårshampoo, men der er opstillet dispensere med sæbe på værelserne.

Der anvendes et professionelt vaskeri til levering af sengelinned og duge. Vaskeriet er godkendt af "The Green Key", og der er modtaget produktblade, som dokumenterer dette.

Vandforbrug

Vandforbruget er de senere år reduceret betydeligt. Der er installeret vandbesparende toiletter overalt, samt vandbesparende brusere og vandhaner.

Der er installeret vandfrie urinaler, og i det hele taget er der installeret vandbesparende foranstaltninger overalt, hvor dette har været muligt.

Engangsartikler

Forbruget af engangsemballage søges reduceret mest muligt, og det er et mål helt at undgå engangsartikler på sigt.

Der anvendes dog engangsartikler til fløde, smør og fedt, men her er emballagen biologisk nedbrydelig.

Indeklima

VINGSTED er røgfrit, hvilket også inkluderer alle værelser.

Råvarer

Der søges anvendt sunde råvarer, herunder økologiske råvarer, hvor dette er muligt.

Arbejdsmiljø i øvrigt

Der er udarbejdet nye APV'er i sommeren 2018. De er efterfølgende løbende revideret. Der henvises i øvrigt til særskilt arbejdsmiljøpolitik, som er udarbejdet forår 2012.

Information

Gæsterne informeres om "The Green Key", og de tiltag VINGSTED gør for miljøet. Der er b.la. udarbejdet en lille gæstefolder, som ligger på alle værelserne.

Nye medarbejdere informeres om "The Green Key" ved ansættelsen.

 

Vingsted 2020, CEO Mette Ravn