Bæredygtighed

Målsætning


VINGSTED hotel & konferencecenter vil bidrage positivt til at skabe en ansvarlig holdning til beskyttelse af miljøet omfattende vores medarbejdere, gæster og omgivelser. Dette sker i balance med fastholdelse og styrkelse af vores konkurrenceevne, hvor vi vil nedbringe miljøpåvirkningerne fra vore processer og aktiviteter.

VINGSTED hotel & konferencecenter føler et stort ansvar for at reducere udledningen af CO2, samt kildesortering af alle affaldsprodukter, således at så meget som muligt genanvendes.

Det generelle ressourceforbrug på VINGSTED hotel & konferencecenter søges reduceret, og miljømæssige aspekter inddrages ved samhandel med VINGSTED hotel & konferencecenter' kunder og leverandører.

Bæredygtige møder /CSR krav Statsaftale

VINGSTED hotel & konferencecenter opfylder CSR-kravene i Statsaftalerne, som b.la. er:

 • Opfylder miljøkravene for mærkeordningen "The Green Key"
 • Gør gæsterne opmærksomme på, hvordan de kan minimere hotellets miljøbelastning
 • Sæber og shampoo opfylder kriterier fra hhv. mærkeordningen "Blomsten" og "Svanen"
 • Lyskilder er energiklasse A
 • Ventilation i konferencelokaler er behovsstyret

Indsatsområder og handlingsplaner

Kildesortering af affald

Følgende emner sorteres og afleveres til genbrug:

 • Papir og pap sorteres og afleveres til genbrug.
 • Klart glas afleveres til genbrug
 • Alle vinflasker og lignende afleveres til genbrug
 • Porcelæn afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Returflasker afleveres til genbrug
 • Organisk affald afhentes og oparbejdes af Daka.
 • Metal og dåser afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Flamingo returneres til leverandører
 • Plastdunke returneres til leverandører eller samles og afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Farligt affald (lysstofrør, sparepærer, kemikalierester, maling og lignende) afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Batterier afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Kaffegrums og øvrigt grønt affald komposteres
 • Rest affald afleveres til forbrænding.

 

Elforbrug

Det forholdsmæssige elforbrug søges løbende reduceret. Når der indkøbes nye ventilationsanlæg, eller andre motorer, køleskabe, frysere og andet inventar, som bruger strøm, indkøbes de mest energirigtige anlæg.

Udviklingen i elpærer og andre lyskilder følges kontinuerligt, således der løbende sker udskiftning til mere energieffektive lyskilder. Der udskiftes til energisparepærer overalt, hvor det er muligt.

Der er etableret nøglesluk på de fleste hotelværelser, og der arbejdes på, at alle værelser indenfor en kortere årrække får nøglesluk.

Der er opsat bimålere udvalgte steder på VINGSTED hotel & konferencecenter, således at elforbruget løbende overvåges, og uhensigtsmæssigheder i elforbruget opdages og elimineres.

VINGSTED hotel & konferencecenter har investeret i et solcelleanlæg i Italien, hvor VINGSTED hotel & konferencecenter' andel udgør 10% af anlægget, svarende til 337.000 kWh. Denne investering er med til at reducere VINGSTED hotel & konferencecenter samlede CO2 udledning væsentligt.

Varmeforsyning

Varmeanlægget på VINGSTED hotel & konferencecenter styres via et CTS anlæg, bortset fra hal 2. Dette betyder, at der er varme på de faciliteter, som er i brug, og varmen sænkes for lokaler og værelser, som ikke benyttes. Ved alle ombygninger og renoveringer søges isoleringsværdien forbedret på VINGSTED hotel & konferencecenter.

Der er opsat bimålere udvalgte steder på VINGSTED hotel & konferencecenter, således at varmeforbruget løbende overvåges, og uhensigtsmæssigheder i elforbruget opdages og elimineres.

VINGSTED hotel & konferencecenter opvarmes af et træpillefyr, hvorfor opvarmningen er CO2 neutral.

Rengøringsmidler

Alle rengøringsmidler Vingsted hotel & konferencecenter anvender lever op til de krav, som "The Green Key" stiller.

Rengøringsmidlerne er svanemærkede og dermed biologisk nedbrydelige. Alle medarbejdere i rengøringsafdelingen undervises i korrekt brug og dosering af rengøringsmidler. Der anvendes microfiber klude, som stort set ikke kræver vand.

Der anvendes ikke håndsæbe og hårshampoo, men der er opstillet dispensere med sæbe på værelserne.

Der anvendes et professionelt vaskeri til levering af sengelinned og duge. Vaskeriet er godkendt af "The Green Key", og der er modtaget produktblade, som dokumenterer dette.

Vandforbrug

Vandforbruget er de senere år reduceret betydeligt. Der er installeret vandbesparende toiletter overalt, vandbesparende brusere og vandbesparende vandhaner.

Der er installeret vandfrie urinaler, og i det hele taget er der installeret vandbesparende foranstaltninger overalt, hvor dette har været muligt.

Engangsartikler

Forbruget af engangsemballage søges reduceret mest muligt, og det er et mål helt at undgå engangsartikler på sigt.
Der anvendes dog engangsartikler til fløde, smør og fedt, men her er emballagen biologisk nedbrydelig.

Råvarer

Der søges anvendt sunde råvarer, herunder økologiske råvarer, hvor dette er muligt.

 

Vingsted 2020, CEO Mette Ravn