Fondsoplysninger

VINGSTED er registreret som en erhvervsdrivende fond, og fondens navn er "Den selvejende institution Vingstedcentret". Fondens adresse er Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Fonden yder støtte til et større årligt lokalt projekt, som kan skabe liv og aktivitet i lokalområdet. Vi har tidligere støttet svømmehallen i Egtved, FDF Vejle 3 i Skibet og en naturlegeplads ved Jernaldermiljøet i Vingsted. Ansøgning om støtte sker via mail til direktør Marianne Kjerkegaard Kristensen på mkk@vingsted.dk.

 

Der er årligt valg på udvalgte poster i Bestyrelsen - se den aktuelle sammensætning nedenfor: 

Se Bestyrelsens sammensætning af 01.05.21 her.

Se Bestyrelsens sammensætning af 01.01.20 her.

Se Bestyrelsens sammensætning af 01.05.19 her.

Se Bestyrelsens sammensætning af 01.05.18 her.

Se Bestyrelsens sammensætning af 01.05.17 her.

 

Da VINGSTED er en erhvervsdrivende fond, skal der afgives en lovpligtig redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens paragraf 77a.

Se nedenfor:

Se Lovpligtig redegørelse af 01.05.23 for god fondsledelse i skemaform her.

Se Lovpligtig redegørelse af 01.05.22 for god fondsledelse i skemaform her.

Se Lovpligtig redegørelse af 01.05.21 for god fondsledelse i skemaform her.

Se Lovpligtig redegørelse af 01.05.20 for god fondsledelse i skemaform her.

Se Lovpligtig redegørelse af 01.05.19 for god fondsledelse i skemaform her.

 

 

Tilskud til træningslejre

Udover at søge støtte til et større lokalt projekt årligt, er der også mulighed for at søge tilskud hos VINGSTED Fonden til afvikling af træningslejre eller idrætslejre på VINGSTED.

Forudsætningen for et evt. tilskud er, at det er SØGT OG BEVILLIGET inden bookning af træningslejren eller idrætslejren på VINGSTED.

Send en mail til direktør Marianne Kjerkegaard Kristensen på mkk@vingsted.dk med oplysning om ansøger, ansøgt beløb, hvad der søges til og medlemsnummer hos DGI/Skydebaneforeningen Danmark.