Fondsoplysninger

VINGSTED hotel & konferencecenter er registreret som en erhvervsdrivende fond, og fondens navn er "Den selvejende institution Vingstedcentret". Fondens adresse er Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Fonden yder støtte til et større årligt lokalt projekt, som kan skabe liv og aktivitet i lokalområdet. Vi har tidligere støttet svømmehallen i Egtved, FDF Vejle 3 i Skibet og en naturlegeplads ved Jernaldermiljøet i Vingsted. Ansøgning om støtte sker via mail til direktør Mette Ravn på mr@vingsted.dk. 

Da VINGSTED hotel & konferencecenter er en erhvervsdrivende fond, skal der afgives en lovpligtig redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens paragraf 77a.

Se nedenfor: 

Se Bestyrelsens sammensætning af 01.05.17 her.

Se Bestyrelsens sammensætning af 01.05.18 her.

Se Bestyrelsens sammensætning af 01.05.19 her.

Se Bestyrelsens sammensætning af 01.01.20 her.

Se Lovpligtig redegørelse af 21.05.17 for god fondsledelse i skemaform her.

Se Lovpligtig redegørelse af 01.05.18 for god fondsledelse i skemaform her.

Se Lovpligtig redegørelse af 01.05.19 for god fondsledelse i skemaform her. 

Se Lovpligtig redegørelse af 01.05.20 for god fondsledelse i skemform her.